ಬಾಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ? ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ: ಸತ್ಯಸಾಯ ಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿ ತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭ

Posted on April 7, 2011

0


ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಬಾಬಾರವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲದಿನ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Advertisements
Posted in: National News